Bölcsődék

 Állami bölcsődék a XXII. kerületben

Egyesített bölcsődei vezető: Lucsán Józsefné
Tel./Fax: 229-1336; e-mail: bolcsi22@hawk.hu
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS: telefonon lehet jelentkezni, folyamatosan: 1-482-0053. Első lépésként az adott bölcsődétől kell a jelentkezési lapot kikérni és a kitöltött dokumentumokat bevinni a központi bölcsődébe (Leányka utca) előre egyeztetett időpontban!!
Bölcsődei Játszóházak

Kedves Szülők! Amennyiben szeretnék adójuk 1%-ával támogatni a  bölcsődéket: Aprók Háza Alapítvány, Adószám: 18235812-1-43, Számlaszámunk: 11722003-20132194.

Leányka tagbölcsőde
1221 Budapest, Leányka u. 40/a.
Vezető: Kochné Orosz Anikó,
Tel.: 482-0053, e-mail: leanykabolcsi@hawk.hu
Mocorgó tagbölcsőde
1222 Budapest,Vöröskereszt u. 13.
Vezető: Eisner Ágnes,
Tel.: 424-5491 .
Rózsakert tagbölcsőde
1223 Budapest, Rákóczi u. 18.
Vezető: Erős Viktória,
Tel.: 362-6008
Napraforgó tagbölcsőde
1225 Budapest, Bartók Béla u. 4. Vezető: Emődi Margit,
Tel.: 207-5325

 

“Jöjj be hozzám szép madárka, nem zárlak én kalitkába.
Mikor akarsz elrepülhetsz, ha kedved lesz visszajöhetsz.” – népköltés

Kerületünkben négy bölcsődében fogadjuk a kisgyermekeket. A három év alatti korosztály igényeinek megfelelően berendezett, barátságos szobákban szakképzett gyermekgondozónők foglalkoznak a gyermekekkel. Minden bölcsődéhez parkos, játékokkal felszerelt udvar tartozik.
Egy gyermekcsoportba 12-14 gyermeket fogadunk és két gondozónő neveli őket délelőttös, délutános váltakozásban.

Bölcsődéinkben megfelelő feltételek alapján sajátos nevelési igényű kisgyermekek teljes integrációban történő ellátása is megoldható, korlátozott létszámban. Sajátos nevelési igényű gyermek felvétele esetén a csoport létszáma 8-10 fő. A bölcsődék munkáját gyermekpszichológus, gyógypedagógus, és gyermekvédelmi szakember is segíti.
Nyitottak vagyunk abban az esetben is, ha a szülők más elfoglaltságuk, vagy egyéb okok miatt szeretnék bölcsődébe hozni gyermeküket, a részletes tájékoztatás a Bölcsőde plusz.címszó alatt található.

Nevelési céljainkat, feladatainkat a kisgyermekek életkori igényei, az egyéni szükségletek, a gyermeki jóllét megteremtése érdekében határozzuk meg. Fontos, hogy a bölcsődés gyermekek hétköznapjait széppé, örömtelivé tegyük. Fejlődésüket, személyiségük kibontakozását a szülőkkel együttműködve segítsük. Törekszünk arra, hogy szeretetteljes, nyugodt légkörben töltsék napjaikat a bölcsődében.
Célunk, hogy az óvodába kerülés idejére a gyermek az alapvető, önkiszolgáláshoz szükséges készségeket elsajátítsa az étkezés, öltözködés, tisztálkodás, szobatisztaság területén. Megfelelő társas kapcsolatot tudjon kialakítani a közösségben. Jól tájékozódjon a környezetében, ismerje a napi eseményeket, szokásokat, a csoportos együttélés szabályait, képes legyen ezekhez alkalmazkodni. Szívesen vegyen részt új tevékenységekben, érdeklődő, nyitott legyen környezete iránt. Szókincse gazdag legyen, felnőttel, gyermekkel egyaránt a beszéd útján tudjon kapcsolatot tartani. Bízunk abban, hogy a gyermekek szép emlékekkel és élményekkel távoznak az első közösségből.

Férőhelyek

Leányka utcai bölcsőde: 132 fő,
Vöröskereszt utcai bölcsőde: 54 fő,
Rózsakerti bölcsőde: 80 fő,
Bartók B. úti bölcsőde: 80 fő